STG 2000

Securitatea e cu noi!

Contactati-ne

Suna acum!
004 031 805 55 26
004 031 805 55 27

E-mail
contact@stg2000.ro

STG 2000 va ofera servicii de paza umana si computerizata la standarde occidentale, servicii de curatenie profesionala, servicii DDD, intretinere si reparatii cladiri, intretinere cabine telefonice, alpinism utilitar. Acest complex de servicii va este oferit prin intermediul celor 2 departamente ale firmei: Departamentul de Paza si cel de Curatenie.         Citeste mai mult...

1.Paza Umana

Asigurăm paza obiectivelor – sociale, industriale, comerciale, din domeniul sănătăţii etc. – pe bază de contract, cu agenţi de pază special pregătiţi şi echipaţi pentru a putea face faţă oricăror probleme, indiferent de complexitatea lor. Agenţii de pază sunt utilizaţi numai după ce au primit aprobarea Ministerului de Interne, iar echipamentul acestora constă în ţinută de serviciu, individualizată cu sigla şi însemnele societăţii noastre, centură, baston, spray iritant lacrimogen, conform reglementarilor in vigoare. In situaţiile în care Dvs. nu dispuneţi de un mijloc de comunicare instalat, în dotarea acestora se asigură staţie de emisie recepţie/telefon mobil, după caz. Dacă situaţia impune folosirea armelor de foc pentru paza obiectivului, societatea noastră este avizată de I.G.P. - Direcţia de Ordine Publică pentru înarmarea agenţilor de pază.

 1.1. Atribuţiile agenţilor pe linie de pază şi protecţie:
-   să execute paza şi protectia obiectivelor, precum şi a bunurilor şi persoanelor aflate în incinta acestora; 

-   să împiedice penetrarea dispozitivului de protectie si paza de catre elemente teroriste sau infractoare;
-    să împiedice comiterea de infracţiuni pe teritoriul obiectivului (sustrageri de bunuri, distrugeri de bunuri, sustragerea de la plata bunurilor achiziţionate, etc);
-    să asigure liniştea şi ordinea pe teritoriul obiectivului, prin îndepărtarea persoanelor turbulente şi care pot deveni violente;
-    să împiedice amplasarea unor dispozitive explozive în incinta obiectivului sau în imediata apropiere a acestuia, în scopul producerii de panică, teroare, pagube, distrugeri;
-    să nu permită culegerea de date si informatii de catre persoane neautorizate cu privire la obiectiv, sistemul de paza si monitorizare al acestuia, punctele vulnerabile, proceduri de transport a valorilor din obiectiv;
-    să participe la acţiunile specifice ce se desfăşoară în caz de incendii, calamităţi naturale şi dezastre;
        
1.2. Dotarea agenţilor de pază constă în:
-    uniforma tip, adecvată sezonului;

-    baston de cauciuc sau tonfă;
-    pulverizator de substanţe iritant lacrimogene de capacitate mică şi medie (50 ml, 100 ml, 500 ml);
-    fluier;
-    lanternă;
-    mijloace de comunicare: telefon mobil şi/sau staţie radio;
-    arme letale de pază şi apărare şi arme neletale cu bile de cauciuc (numai la solicitarea beneficiarilor şi în condiţiile legii).

 

2 MONITORIZAREA - activitatea de supraveghere 24 din 24 de ore a obiectivelor protejate prin intermediul mijloacelor radio-electronice (sisteme tehnice de detecţie şi alarmare conectate la un dispecerat specializat sau la postul de pază) şi luarea primelor măsuri pentru limitarea eventualelor pagube sau consecinţe negative.
-   Alarma de efracţie reprezintă semnalizarea de către sistemul electronic a tentativei de pătrundere sau pătrunderea într-o zonă protejată.
-    Alarma de panică reprezintă semnalizarea prezenţei unui pericol definit, identificat, semnalul fiind declanşat manual, de la un buton sau pedală, de către personalul din obiectiv.
-    Alarma de incendiu reprezintă semnalizarea unui pericol iminent sau un început de incendiu.

 

 

3. IMPLEMENTARE SISTEME TEHNICE DE SECURITATE
Serviciul tehnic al STG 2000 desfăşoară activităţi specifice pentru proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor tehnice de securitate, destinate protecţiei spaţiilor solicitate de către beneficiar.
3.1 PROIECTAREA SISTEMELOR TEHNICE DE SECURITATE este activitatea complexă de realizare a documentaţiei ce cuprinde detaliile de execuţie şi montaj a sistemului tehnic de securitate specifice obiectivului, necesare avizării de către I.G.P. - Direcţia de Ordine Publică, în conformitate cu reglementările în vigoare. Proiectul se realizează în baza solicitării beneficiarului, după parcurgerea următoarelor etape:
•    Analiza de risc reprezintă identificarea informaţiilor despre obiectivul care urmează să fie protejat (tip, amplasare, valoare, cerinţe operaţionale, posibilităţi de intervenţie) şi a ameninţărilor potenţiale specifice acestuia.
•    Studiul tehnic de specialitate reprezintă complexul de activităţi desfăşurate pentru stabilirea condiţiilor tehnice (necesar de echipamente şi materiale, trasee de cabluri etc.) şi operative (optimizarea echipei tehnice, stabilirea modului de lucru, etapizarea activităţilor etc.) şi stabilirea costurilor specifice fiecărui obiectiv, în vederea întocmirii proiectului de instalare sistemului de securitate.
•    Realizarea proiectului care cuprinde:
•    Memoriu de avizare I.G.P.R.
•    Extras cu aparatura utilizată
•    Scheme de cablare şi amplasare a aparaturii în obiectiv
•    Scheme bloc ale sistemului tehnic de securitate
•    Anexe (avizări, prospecte tehnice etc.)

3.2. INSTALAREA SISTEMELOR TEHNICE DE SECURITATE este activitatea desfăşurată de echipa tehnică pentru implementarea sistemului de securitate în obiectiv, în conformitate cu Proiectul tehnic avizat de I.G.P. - Direcţia de Ordine Publică şi cu prevederile “Contractului de instalare“ încheiat cu beneficiarul.

3.3. ÎNTREŢINEREA SISTEMELOR TEHNICE DE SECURITATE
reprezintă activitatea planificată, desfăşurată de sectorul tehnic al STG 2000, în conformitate cu prevederile “Contractului de întreţinere şi service” încheiat cu beneficiarul, în vederea asigurării bunei funcţionări a sistemului de securitate instalat în obiectiv.

•    Sistem tehnic de securitate reprezintă totalitatea echipamentelor tehnice şi a procedurilor utilizate pentru protejarea eficientă a unor obiective şi pot fi compuse din următoarele subsisteme:
•    Subsistemul de detecţie şi alarmare perimetrală;
•    Subsistemul de control acces;
•    Subsistemul de televiziune cu circuit închis;
•    Subsistemul de detecţie şi alarmare la efracţie;
•    Subsistemul de detecţie şi alarmare la incendiu, inundaţie etc;
•    Subsistemul de comunicaţii şi transmisii de date;
•    Subsistemul dispecerat;
•    Subsistemul de electroalimentare 

 
Increase size Decrease size Revert styles to default